จิตร ภูมิศักดิ์ Chit Phumisak (1930-1966); Bild: วิกิพีเดีย