Pol Generalleutnant Piya Uthayo, Sprecher der Royal Thai Police